• pops
  • pops

Пазар на Е-Рикшо-Глобална анализа на индустријата, големина, удел, раст, трендови и прогноза, 2020-2026 година

Е-Рикшо е возило со електричен погон, три тркала, првенствено користено за комерцијални цели со цел превоз на патници и стока. Е-рикшо е исто така познат како електричен тук-тук и тото. Таа користи батерија, влечен мотор и електричен погон за да го придвижи возилото.
Рикшовите се истакнат начин на комерцијален превоз на патници, особено низ Индија, Кина, АСЕАН и неколку земји во Африка. Пониските трошоци за превоз, пониската цена за рикши и нивната маневрирање низ пренатрупаните урбани патишта се некои од предностите на рикша, кои ја зголемуваат нивната побарувачка низ целиот свет. Покрај тоа, строгите норми за емисии, зголемувањето на цените на горивото, стимулациите за е-рикша и зголемениот опсег на е-рикша ги менуваат преференциите на потрошувачите кон е-рикша. Понатаму, очекуваната забрана за возила со погон на гориво, најверојатно ќе ја поттикне побарувачката за електронски рикши.
Глобалниот пазар на е-рикша е првенствено ограничен од неразвиената инфраструктура за полнење низ неколку земји. Покрај тоа, недостатокот на регулативи исто така го ограничува глобалниот пазар на е-рикша.
Глобалниот пазар за е-рикша може да се сегментира врз основа на типот на рикша, капацитетот на батеријата, моќноста, компонентите, апликацијата и регионот. Во однос на видот на рикша, глобалниот пазар за е-рикша може да се класифицира во два сегменти. Со оглед на условот за мала тежина за поголема ефикасност, стапката на усвојување е-рикши од отворен тип расте кај потрошувачите.
Врз основа на капацитетот на батеријата, глобалниот пазар на е-рикша може да се подели на два сегменти. Поголем капацитет на батеријата, подолг опсег на е-рикша; оттука, сопствениците претпочитаат е-рикши со висок капацитет. Меѓутоа, за батерии со поголем капацитет, тежината се зголемува пропорционално. Во однос на рејтингот на моќност, глобалниот пазар на е-рикша може да се подели на три сегменти. Побарувачката за електронски рикши со моќност на моторот помеѓу 1000 и 1500 вати се зголемува, што првенствено се припишува на нивната исплатливост во комбинација со значителна испорака на вртежен момент.
Во однос на компонентите, глобалниот пазар на е-рикша може да се класифицира во пет сегменти. Батеријата е клучна и скапа компонента на е-рикша. Батериите бараат често одржување и бараат замена по одреден временски период, со цел да се обезбеди непречено и ефикасно работење на возилото. Шасијата е уште една витална компонента на е-рикша и оттука, претставува голем дел од пазарот, во однос на приходите. Врз основа на примената, глобалниот пазар за е-рикша може да се разграничи во превоз на патници и превоз на стоки. Сегментот за превоз на патници имаше значаен удел на пазарот, во однос на приходите, во 2020 година, што се припишува на зголемената употреба на рикши за превоз на патници. Покрај тоа, инкорпорирањето на е-рикша од страна на транспортните компании на барање најверојатно ќе го поттикне сегментот за превоз на патници на пазарот.
Во однос на регионот, глобалниот пазар за е-рикша може да се подели на пет истакнати региони. Азија Пацифик учествуваше со голем дел од пазарот, во однос на приходите, во 2020 година, што првенствено се припишува на зголемената побарувачка од потрошувачите, владините стимулации и политиките за поддршка, забраната за рикши на гориво и зголемувањето на цените на горивата. Покрај тоа, рикша е истакнат начин на транспорт низ урбаните области на неколку земји во Азија, како што се Кина и Индија. Покрај тоа, присуството на глобално водечки производители на е-рикша е уште еден истакнат двигател на пазарот за е-рикша во Азија Пацифик.
Клучни играчи кои работат на глобалниот пазар за е-рикша се Mahindra Electric Mobility Limited, MICROTEK, Nezonegroup, Arna Electric Auto Private Limited, GREEN VALLEY MOTORS, GEM E Rickshaw, SuperEco, Bajaj Auto Limited, Xianghe Qiangsheng Electric Tricycle Factory, Hitek Electric Auto Co ., YUVA E RICKSHAW, JS AUTO (P) LTD., И Pace Agro Pvt. Рибар
Извештајот нуди сеопфатна евалуација на пазарот. Тоа го прави преку длабински квалитативни сознанија, историски податоци и проверливи проекции за големината на пазарот. Проекциите прикажани во извештајот се изведени со употреба на докажани методологии и претпоставки за истражување. Со тоа, извештајот од истражувањето служи како складиште на анализи и информации за секој аспект на пазарот, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на: Регионални пазари, технологија, типови и апликации.
Студијата е извор на сигурни податоци за:
SeПродажни сегменти и под-сегменти
Trends Трендови и динамика на пазарот
U Набавка и побарувачка
. Големина на пазарот
Тековни трендови/можности/предизвици
 Конкурентен пејзаж
EТехнолошки достигнувања
Chain Вредносен синџир и анализа на засегнати страни
Регионалната анализа опфаќа:
Orth Северна Америка (САД и Канада)
At Латинска Америка (Мексико, Бразил, Перу, Чиле и други)
EstЗападна Европа (Германија, Велика Британија, Франција, Шпанија, Италија, нордиските земји, Белгија, Холандија и Луксембург)
Источна Европа (Полска и Русија)
SАзија Пацифик (Кина, Индија, Јапонија, АСЕАН, Австралија и Нов Зеланд)
IddleСреден Исток и Африка (ГКЦ, ​​Јужна Африка и Северна Африка)
Извештајот е составен преку обемни примарни истражувања (преку интервјуа, анкети и набудувања на искусни аналитичари) и секундарни истражувања (што подразбира реномирани платени извори, трговски списанија и бази на податоци на индустриски тела). Извештајот, исто така, содржи целосна квалитативна и квантитативна проценка со анализа на податоците собрани од индустриски аналитичари и учесници на пазарот низ клучните точки во синџирот на вредност на индустријата.
Во рамките на студијата е вклучена посебна анализа на преовладувачките трендови на матичниот пазар, макро- и микро-економски показатели и регулативи и мандати. Со тоа, извештајот ја проектира атрактивноста на секој голем сегмент во периодот на предвидување.
Најважните моменти од извештајот:
Complete Целосна анализа на позадината, која вклучува проценка на матичниот пазар
Важни промени во динамиката на пазарот
Segment Сегментација на пазарот до второ или трето ниво
Историска, тековна и проектирана големина на пазарот од гледна точка и на вредност и на волумен
Известување и евалуација на неодамнешните случувања во индустријата
SharesПодели на пазарот и стратегии на клучните играчи
MerПојавување на ниски сегменти и регионални пазари
ObjectiveОбјективна проценка на траекторијата на пазарот
Препораки до компаниите за зајакнување на нивната основа на пазарот   
Забелешка: Иако се водеше сметка за одржување на највисоко ниво на точност во извештаите на TMR, за неодамнешните промени специфични за пазарот/продавачот може да биде потребно време за да се одразат во анализата.
Оваа студија на ТМР е сеопфатна рамка за динамиката на пазарот. Тоа главно опфаќа критичка проценка на патувањата на потрошувачите или клиентите, тековните и новите патишта и стратешка рамка за да им се овозможи на CXO да преземат ефективни одлуки.
Нашата клучна основа е 4-квадрантната рамка EIRS која нуди детална визуелизација на четири елементи:
. Карти за искуства на клиенти
NsУвид и алатки базирани на истражување базирано на податоци
Results Резултати кои се однесуваат на исполнување на сите деловни приоритети
RateСтратешки рамки за поттикнување на патувањето за раст
Студијата се стреми да ги оцени сегашните и идните перспективи за раст, неискористените патишта, факторите што го обликуваат нивниот потенцијал за приходи и моделите на побарувачка и потрошувачка на глобалниот пазар со тоа што ќе го поделат на проценка според регионот.
Следните регионални сегменти се опфатени сеопфатно:
Orth Северна Америка
SАзија Пацифик
UrЕвропа
At Латинска Америка
Блискиот Исток и Африка
Рамката за квадранти на ЕИРС во извештајот го сумира нашиот широк спектар на истражување и советување базирано на податоци за КХО, за да им помогне да донесат подобри одлуки за нивните бизниси и да останат како лидери.
Подолу е слика од овие квадранти.
1. Карта за искуство на клиентите
Студијата нуди длабинска проценка на патувањата на различни клиенти кои се однесуваат на пазарот и неговите сегменти. Тој нуди различни впечатоци од клиентите за производите и употребата на услугите. Анализата ги разгледува подетално нивните точки на болка и стравови низ различни допирни точки на клиентите. Консултациите и решенијата за деловна интелигенција ќе им помогнат на заинтересираните засегнати страни, вклучително и CXO, да ги дефинираат мапите на искуствата на клиентите, прилагодени на нивните потреби. Ова ќе им помогне да се стремат кон зајакнување на ангажманот на клиентите со нивните брендови.
2. Увид и алатки
Различните сознанија во студијата се базираат на разработени циклуси на примарно и секундарно истражување со кои аналитичарите се вклучуваат во текот на истражувањето. Аналитичарите и стручните советници во TMR усвојуваат квантитативни алатки за квантитативни увид на клиентите низ целата индустрија и методологии за проекција на пазарот за да дојдат до резултати, што ги прави сигурни. Студијата не нуди само проценки и проекции, туку и непречено оценување на овие бројки за динамиката на пазарот. Овие сознанија ја спојуваат рамката за истражување управувано од податоци со квалитативни консултации за сопствениците на деловни субјекти, КХО, креатори на политики и инвеститори. Сознанијата исто така ќе им помогнат на нивните клиенти да ги надминат стравовите.
3. Резултати со акција
Наодите презентирани во оваа студија на ТМР се неопходен водич за исполнување на сите деловни приоритети, вклучително и оние кои се критични за мисијата. Резултатите кога се имплементирани покажаа опипливи придобивки за деловните засегнати страни и субјектите од индустријата за да ги зголемат нивните перформанси. Резултатите се прилагодени за да одговараат на индивидуалната стратешка рамка. Студијата, исто така, илустрира некои од неодамнешните студии на случај за решавање на различни проблеми од страна на компаниите со кои се соочија во нивното патување консолидација.
4. Стратешки рамки
Студијата ги опремува бизнисите и сите заинтересирани за пазарот да постават широки стратешки рамки. Ова стана поважно од кога било, со оглед на моменталната неизвесност поради СОВИД-19. Студијата се занимава со консултации за надминување на разни такви нарушувања во минатото и предвидува нови за да се зголеми подготвеноста. Рамките им помагаат на бизнисите да ги испланираат своите стратешки усогласувања за закрепнување од ваквите нарушувачки трендови. Понатаму, аналитичарите на ТМР ви помагаат да го разложите сложеното сценарио и да донесете отпорност во несигурни времиња.
Извештајот фрла светлина врз различни аспекти и одговара на релевантни прашања на пазарот. Некои од најважните се:
1. Кои можат да бидат најдобриот избор за инвестирање за впуштање во нови линии на производи и услуги?
2. Какви вредни предлози треба да имаат целта на бизнисите додека прават нови финансирања за истражување и развој?
3. Кои прописи ќе бидат најкорисни за засегнатите страни да ја зајакнат својата мрежа на синџири на снабдување?
4. Кои региони во блиска иднина би можеле да забележат созревање на побарувачката во одредени сегменти?
5. Кои се некои од најдобрите стратегии за оптимизација на трошоците кај продавачите со кои некои добро уредени играчи постигнаа успех?
6. Кои се клучните перспективи што ги користи C-пакетот за да ги придвижи бизнисите кон нова траекторија на раст?
7. Која владина регулатива може да го оспори статусот на клучните регионални пазари?
8. Како новото политичко и економско сценарио ќе влијае на можностите во клучните области за раст?
9. Кои се некои од можностите за придобивање вредност во различни сегменти?
10. Која ќе биде бариерата за влез за нови играчи на пазарот?
Со моќно искуство во креирање исклучителни пазарни извештаи, Транспарентното истражување на пазарот се појави како една од доверливите компании за истражување на пазарот меѓу голем број засегнати страни и CXOs. Секој извештај на истражувањето на пазарот за транспарентност поминува низ ригорозни истражувачки активности во секој аспект. Истражувачите од TMR внимателно го следат пазарот и извлекуваат корисни точки за зајакнување на растот. Овие точки им помагаат на засегнатите страни соодветно да ги стратегираат своите деловни планови.
Истражувачите на ТМР спроведуваат исцрпно квалитативно и квантитативно истражување. Ова истражување вклучува земање влезови од експерти на пазарот, фокусирано внимание на неодамнешните случувања и други. Овој метод на истражување го прави TMR да се издвојува од другите фирми за истражување на пазарот.
Еве како истражувањето на пазарот за транспарентност им помага на засегнатите страни и CXO преку извештаите:
Вградување и евалуација на стратешки соработки: Истражувачите на ТМР ги анализираат неодамнешните стратешки активности како спојувања, преземања, партнерства, соработки и заеднички вложувања. Сите информации се собрани и вклучени во извештајот.
Совршени проценки за големината на пазарот: Извештајот ја анализира демографијата, потенцијалот за раст и способноста на пазарот преку предвидениот период. Овој фактор води кон проценка на големината на пазарот и исто така дава преглед за тоа како пазарот ќе го поврати растот за време на периодот на проценка.
Инвестициски истражувања: Извештајот се фокусира на тековните и претстојните можности за инвестирање на одреден пазар. Овие случувања ги прават засегнатите страни свесни за тековното инвестициско сценарио на пазарот.
Забелешка: Иако се водеше сметка за одржување на највисоко ниво на точност во извештаите на TMR, за неодамнешните промени специфични за пазарот/продавачот може да биде потребно време за да се одразат во анализата.


Време на објавување: 12-ти март 2021 година